skip to Main Content

Nova imatge corporativa!

Ens plau mostrar-vos la nova imatge corporativa de Coop de Mà, dissenyada per la Pera Comunicació (www.lapera.coop) i que representa la idea d’unitat i esperit cooperativista. Us agrada?

Llegir més

El Registre General de Cooperatives

👉El Registre General de Cooperatives té les funcions de qualificar, inscriure, resoldre i certificar actes que es refereixin a les cooperatives o entitats següents: a) Les federacions i les confederacions de cooperatives de Catalunya. b) Les cooperatives d'assegurances, les cooperatives…

Llegir més

INTERCOOPERACIÓ: Sisè principi del cooperativisme

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional. La “intercooperació” es pot implementar mitjançant diferents fórmules organitzatives: Cooperativa de segon grau: associació…

Llegir més

👩‍⚖️Fiscalitat en les cooperatives:

👉Segons la Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives (BOE 304, de 20 de desembre) on s’estableix el règim fiscal de les cooperatives, aquests tipus de societats gaudeixen d’uns beneficis fiscals propis que han de servir per fomentar la seva…

Llegir més

Seguretat Social a les cooperatives

La Llei de Cooperatives de Catalunya obliga als socis l’alta a la Seguretat Social, i en les cooperatives de treball associat permet escollir entre la inclusió al Règim General de la Seguretat Social (que suposa la cobertura de totes les…

Llegir més
Back To Top