Arrel de l’obligació de les comunicacions telemàtiques amb les administracions de les persones jurídiques (cooperatives, associacions, fundacions) i les persones físiques amb activitat econòmica (autònoms) ens encarreguem de l’obtenció de la documentació necessària, la sol·licitud a l’entitat emissora (FNMT) i de fer-vos arribar la documentació necessària per a l’acreditació de la identitat (únic tràmit que no es pot delegar) ja sigui a hisenda (amb cita prèvia) o a una oficina de correus (en qualsevol dia i hora)

Una vegada acredita la identitat, descarreguem el certificat i us el fem arribar per a que l’instal·leu als vostres ordinadors i el podeu començar a fer servir.

Si ets una persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació) o bé una persona física que exerceix una activitat econòmica (autònom) es obligatori que tinguis el certificat digital per relacionar-te amb les administracions, a més de facilitar la feina de la gestoria per la presentació d’impostos, escrits o representació davant les administracions.

Si en cara no tens el teu certificat digital, truca’ns i t’ajudem a tramitar-ho d’una manera molt senzilla per a tu.

Més info per si vols afegir:

  • La llei que especifica aquesta obligació es la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques
  • Em poden sancionar per no tenir-lo? Sí, amb una sanció de 250€ segons l’article 199 de la Lei 58/2003 de 17 de desembre, General tributaria.