skip to Main Content
Logotip-Complet-RGB-Color

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

T’agraden els enigmes?

Quan va ser l’últim cop que vas fer un passatemps? Tu també creaves i desxifraves enigmes? Passeu un bon dia!

Horari d’agost

Guia per l’habitatge cooperatiu als mons rurals

Amb aquesta guia volem presentar-vos aquells aspectes que un projecte d’habitatge cooperatiu al món rural creiem que cal tenir en compte i recollir quines poden ser les dificultats o camins a descobrir durant el procés. La proposta de la guia sorgeix com una oportunitat en el marc dels Projectes Singulars per a la Reactivació Socioeconòmica…

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top