skip to Main Content
Logotip-Complet-RGB-Color

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

Per què comptar amb el nostre departament jurídic?

💡 Per què comptar amb el nostre DEPARTAMENT JURÍDIC? Hi ha molts motius, però aquests en són els principals: ✔️MOTIU 1: Perquè comptem amb l’experiència i coneixements per preparar redactats d’estatuts per a les diferents entitats i d’acord les seves…

“Emergència” vuitè dossier de CRÍTIC

La revista “Emergència” és el vuitè dossier que han publicat les companyes de El Crític. Un dossier de 150 pàgines que analitza la situació de crisi ecològica que viu el món i com podem combatre-la des de la nostra vida…

OFERTA DE FEINA: COORDINACIÓ DE PROJECTES DE COHABITATGE

Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions i mirades: la humana, l’econòmica-financera, la…

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top