skip to Main Content
Logotip-Complet-RGB-Color

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

Els Estatuts socials d’una cooperativa

Què són? Els estatuts socials d’una cooperativa són un conjunt de normes internes escrites, d’acord amb la llei aplicable, que regulen el treball de la cooperativa, així com els drets i obligacions dels seus membres. Els membres de la cooperativa…

Aquest any, Talaia i Coop de Mà us felicita les festes en xifres.

*Feliç 2022

Cooperativa vs. Societat Limitada

Moltes vegades ens pregunteu quines són les diferències, però sobretot els avantatges de constituïr una Cooperativa vs. una Societat Limitada. Per això ha arribat l’hora d’enfrontar-les: Cooperativa v. SL Round 1: La importància del factor humà. 👬👭👫La principal diferència entre…

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top