skip to Main Content
Logotip-Complet-RGB-Color

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en practica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

 

Un mago en tu vida opina sobre la nostra Eina de Co-gestió

Un mago en tu vida és el projecte de l’Associació Actitud W242 , associació per al foment de la màgia. ✨És una entitat sense ànim de lucre que té com a fins principals recuperar, estudiar i difondre el patrimoni artístic…

El Consell Superior de la Cooperació

🏛️El Consell Superior de la Cooperació ⚖️ és un òrgan consultiu, de participació i de resolució extrajudicial de conflictes de l’Administració de la Generalitat en tot l’àmbit de les competències que li pertoquen sobre cooperatives. 📜 La regulació de la…

T’interessa formar part del projecte de cohabitatge Torrent Viu?

Habitatges en cessió d’ús disponibles a Sarrià El 5 de juliol la cooperativa Torrent Viu va ser adjudicatària d’un solar públic situat a Sarrià per construir-hi 16 habitatges cooperatius en cessió d’ús amb espais comuns, segons el model de cohabitatge que està impulsant…

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria

Estem associats a les següents entitats

Back To Top