Eina de Cogestió

Eina de Cogestió: És fàcil complir amb les obligacions fiscals

Una solució innovadora per entitats sense ànim de lucre que volen estar al día de les seves obligacions fiscals, amb una eina on-line tutoritzada per CoopDeMà

Més informació i alta: cogestio@coopdema.cat

Fiscal i Comptable

Gestió econòmica, fiscal i comptable per a entitats sense ànim de lucre.

Sense horaris

A través d’una interfície web disponible 24 hores, podràs entrar dades i documents.

Fàcil i tutoritzat

Sistema de doble partida que no requereix de coneixements comptables previs.

Útil

Suficient per fer front a les obligacions fiscals. També genera informes econòmics.

Independent

Pots introduir dades, ingressos i despeses des de qualsevol lloc, a l’oficina, a casa o amb el mòbil. Estalviat els viatges a la gestoria tradicional, però visita’ns quan vulguis!


Pots crèixer

Pots concentrar-te en allò que més bé saps fer i excel·lir en la teva tasca, amb l’eina de cogestió trobaràs el suport necessari per facilitar-te la gestió comptable i fiscal.

 

Tecnologia segura

Totes les teves dades estaran segures, la nostra tecnologia compleix la llei de protecció de dades i assegura que no es puguin perdre ni fer malbé


Fet amb cura

Portem molts anys gestionant les obligacions fiscals i comptables  de les entitats, hem recollit les vostres necessitats, i les hem solucionat amb aquesta eina.

 

Fàcil

Estem per ajudar-te, solucionem tots els teus dubtes, t’ajudem a generar impostos, informes, comptabilitat i balanços anuals.


P

Molt més

Amb la informació que tu introdueixes a l’Eina de Cogestió hi podem aplicar tots els nostres coneixements d’enginyeria fiscal i comptable, podem extreure molt més del la teva informació, consulta’ns, treballem per tu.

La consultoria Coop de Mà ofereix una eina que facilita la gestió econòmica, fiscal i comptable a les entitats sense ànim de lucre, mitjançant la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per COOP DE MÀ és capaç de nodrir un sistema comptable per partida doble i extreure informació suficient per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui.

Fàcil i accessible

Sense necessitat de coneixements
comptables i accessible des de qualsevol lloc.

Adaptada

Adaptada al sector associatiu.
Amb preu reduït per a federacions.

Modular

Respon a totes les casuístiques.
Complementaria amb el teu gestor
de sempre

Per què una eina de gestió?

Amb aquesta eina no només donem resposta a les necessitats que puguin anar sorgint d’acord amb la normativa aplicable envers les entitats sense ànim de lucre, sinó també a aconseguir una millor gestió econòmica, fiscal i comptable que permeti un major control i més transparència per part de les mateixes entitats.

Una eina de gestió fàcil i econòmica

Interfície web que permet enregistrar tots els documents comptables (factures rebudes i emeses, nòmines, quotes socis, subvencions, tiquets…) per elaborar informes econòmics (Compte d’explotació, balanços..) La interfície incorpora un mòdul de conciliació bancària fàcil i intuïtiu que facilita el control de la tresoreria.
Facilita la gestió documental tot creant els teus pressupostos i factures d’una forma ràpida i senzilla, escollint models incorporats en format PDF i concentrant en un mateix espai tota
la documentació de l’entitat, ja que permet arxivar factures rebudes, Estatuts, inscripcions de juntes i altres.

Ens ajustem a les vostres necessitats

Quotes ajustades al nivell de gestió de cada entitat:

Quota simplificada integral

 • Accés a la plataforma + lliurament del manual d’ús i vídeos tutorials.
  Validació dades online i tutorització a càrrec de COOPDEMÀ.
 • Gestor documental.
 • Emissió de factures i pressupostos per a socis i/o clients.
 • Elaboració i presentació de l’Impost de Societats (Model 200).
 • Elaboració i presentació de la declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347).
 • Confecció del compte de pèrdues i guanys i balaç de situació per a l’assemblea de socis.
 • Sessions formatives periòdiques

Quota integral

Per a entitats amb activitats subjectes a IVA.

Tot el que comporta la Quota Simplificada + la confecció dels models d’IVA.

 • Model trimestral 303.
 • Model anual 390

A més, podem donar resposta a altres necessitats de gestió com:

Presentació d’altres models fiscals de retencions (IRPF, lloguers i professionals).

Pack de consultes:

Assessorament si ho necessites i quan ho
necessitis en els àmbits fiscal, comptable,
laboral, econòmic, financer o jurídic.

Confecció i presentació dels comptes anuals
i memòries econòmiques.

Com t’acompanyem amb l’Eina de Cogestió

 

1) L’entitat introdueix les dades a l’eina

2) Coop de Mà dona suport i valida les dades

3) Coop de Mà incorpora les dades a la comptabilitat per partida doble

4) Preparem els models a presentar a hisenda i els informes financers