Qui som

ORÍGENS

El projecte de Coop de mà té el seu origen en la gestoria Talaia, que es va constituir fa 15 anys a Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat), per tal de donar servei de gestoria a empreses i entitats de la Economia Social.

Coop de mà, neix inicialment per atendre les necessitats dels clients de la gestoria Talaia, per complementar, d’aquesta manera, el circuit ordinari de gestoria, amb serveis d’assessorament integral i consultoria.

A L’ACTUALITAT

El projecte Talaia – Coop de mà està immers en un procés continu de millora centrada en el principi de “finestreta única”, que busca proporcionar una experiència integrada i cohesiva tant en les nostres tasques de gestoria com en els serveis de consultoria.

Amb una plantilla de 12 professionals i de 6 persones col·laboradores autònomes, oferim serveis de gestoria laboral, comptable i fiscal, així com assessorament jurídic, econòmic i fiscal, satisfent les necessitats de més de 300 clients.

Volem ser una consultoria de proximitat i per l’acció

Tot oferint als nostres clients un vincle de confiança i respecte mutu, que es desenvolupi a través d’un llenguatge accessible i divulgatiu en l’àmbit de la gestió d’empreses, i al mateix temps, rigorós pel que fa a l’anàlisi i la proposició de solucions.

Volem treballar per una “finestreta única”

Que doni continuïtat i coherència entre les accions de Gestoria i Consultoria en ambdues direccions. Una interacció capaç de detectar mancances en la gestió diària, per tal de poder aplicar accions que millorin la gestió dels nostres clients.

Volem que la nostra organització interna, giri entorn de la complementarietat

Entre les persones sòcies en les seves pròpies competències i visions, que han d’afavorir la participació en un projecte comú que s’inspira en els principis cooperatius.

Volem aplicar el principi d’intercooperació en els serveis que oferim, amb altres projectes o professionals complementaris de l’àmbit de la consultoria social, per proposar als nostres clients solucions integrals de gestió.

Som la consultoria de les entitats d’economia social i cooperatives.