L’equip humà de Coop de mà

ROSA MARIA GIRONÈS I BEL

ROSA MARIA GIRONÈS I BEL

Sòcia treballadora de Coopdemà, es responsabilitza, dins del departament jurídic, de l’assessorament en matèria fiscal i comptable, relacionats amb la gestió d’empreses socials. A més coordina les accions entre la gestoria Talaia i la consultoria Coop de mà.
Assessora d’organitzacions d’economia social i experta en gestió jurídica-fiscal.
Ha realitzat tasques de consultoria i assessorament estratègic en l’àmbit jurídic-fiscal. Especialment en entitats del Tercer Sector i d’econòmia social des de l’any 1996.
Formadora en dret financer i tributari en l’especialitat d’Organitzacions no lucratives i Cooperatives.
Directora de Compcal Talaia SCCL (gestoria especialitzada en el Tercer Sector).

Correu-e: rosa@coopdema.cat
Telèfon: 932 640 356 Extensió: 204

ALICIA BOLANCÉ OLIVARES

ALICIA BOLANCÉ OLIVARES

Sòcia treballadora de Coopdemà, es responsabilitza de la coordinació de projectes relacionats amb l’assessorament integral a entitats de l’Economia Social, entitats culturals i grups cooperatius.

Dintre del departament de projectes realitza l’anàlisis i disseny de projectes, acompanyament a emprenedors, projectes formatius i consultoria comptable i financera per entitats de l’economia social.

S’encarrega, entre d’altres, de la coordinació a la cooperativa del programa Aracoop i de l’Ateneu cooperatiu de l’Hospitalet, La Col·lectiva.

Correu-e: projectes@coopdema.cat

Telèfon: 932 640 356 Extensió:230

NÚRIA RUBIO DE CABO

NÚRIA RUBIO DE CABO

Sòcia treballadora de Coopdemà, especialitzada en els àmbits laboral (convenis col·lectius, reglaments de règim intern cooperatiu) i de la seguretat social (afiliació, cotització, recaptació, acció protectora i prestacions socials públiques).

Dins del departament jurídic, es responsabilitza de l’assessorament sociolaboral d’organitzacions d’economia social, persones treballadores assalariades i autònomes, així com artistes.

Docent en cursos d’orientació i gestió sociolaboral per a diverses entitats privades i programes públics des de l’any 2005.

Correu-e: nuria@coopdema.cat

Telèfon: 932 640 356  Extensió: 231

IÑIGO ROBREDO KORTA

IÑIGO ROBREDO KORTA

Soci treballador de Coopdemà, forma part del departament econòmic i financer, treballa principalment en tasques vinculades a la comptabilitat i la fiscalitat per les diferents formes jurídiques de l’ESS. També s’encarrega de l’assessorament des de la proximitat i l’acompanyament integral dels projectes.

Dintre de la cooperativa participa de la comissió de gestió econòmica i pressupostària.

Col·labora amb el departament Comptable i Fiscal de Talaia Estudis Projectes i Serveis (gestoria especialitzada en el Tercer Sector).

Correu-e: inigo@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:217

JUANJO PÉREZ NAVARRO

JUANJO PÉREZ NAVARRO

Soci treballador de Coopdemà, es responsabilitza, dintre del departament Fiscal-Comptable, de la coordinació i supervisió de l’equip de l’Eina de Cogestió, participant en el disseny i organització del servei, elaboració de materials, seguiment de clients, obligacions fiscals, documents comptables, formacions i assessoraments.

Dintre de la cooperativa, també es el responsable del departament d’administració aixì com de les xarxes socials i  la pàgina web de la cooperativa.

Col·labora amb el departament Comptable i Fiscal de Compcal Talaia SCCL (gestoria especialitzada en el Tercer Sector)

Correu-e: juanjo@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:220

SARA PASCUAL CANO

SARA PASCUAL CANO

Sòcia treballadora de Coopdemà, forma part del departament Fiscal-Comptable encarregant-se del projecte de l’Eina de Cogestió, participant en el disseny i organització del servei, l’elaboració de materials, el seguiment de clients, les obligacions fiscals, els documents comptables, i les formacions i assessoraments.

Correu-e: sara@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:237

LAURA MORA CLAVERO

LAURA MORA CLAVERO

Sòcia treballadora de Coopdemà, es responsabilitza del departament jurídic, en concret de l’aplicació del dret societari: constitucions d’entitats de l’economia social (cooperatives, associacions i fundacions), inscripcions als registres corresponents, confecció d’acords socials, Estatuts i Reglaments, canvis i modificacions als òrgans de govern d’entitats de l’economia social, formacions, així com elaboració de contractes en l’àmbit privat, civil i mercantil.

Correu-e: laura@coopdema.cat / juridic@coopdema.cat
Telèfon: 932.640.356 Extensió: 203

contacta:

Rambla Marina 178, entr. 1a 08907
L’Hospitalet de Llobregat
Telf. / Fax: +34 93 264 03 56
coopdema@coopdema.cat