Unim el nostre coneixement i expertesa per oferir un servei professional, artesà, flexible i orientat a la solució.

L’objectiu? Que tu i la teva organització pugueu transitar cap a la fórmula cooperativa amb tranquil·litat, escolta, confiança i trobeu en tot moment el suport per poder fer tots aquells canvis profunds que requereixen aquest tipus de processos.

La cooperativa, com a forma jurídica empresarial, està fonamentada en principis i valors que prioritzen la corresponsabilitat envers les persones i el territori. Aquesta estructura organitzativa està ajustada als grans reptes que la societat actual ha d’afrontar, incloent la crisi ecosocial, l’increment de la desigualtat, l’individualisme i la crisi de valors, entre altres.

A més de ser un reflex dels valors socials i ambientals, la cooperativa ofereix una base sòlida i una notable capacitat de resiliència per al negoci. Aquest model amplia la seva base social i econòmica, introduint una diversitat de perspectives, habilitats i coneixements en la gestió i direcció de l’empresa. Aquesta diversitat enforteix la presa de decisions i fomenta una visió més ampla i inclusiva.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem!: (+34) 932640356

info@cooperactivat.cat

Carrer Casp, 43
08010 Barcelona

CooperactivaT és un servei de Coop de Mà, Hobest i Ilabso d’acompanyament i assessorament integral per a empreses i associacions que volen transformar-se en cooperativa