Us detallem algunes subvencions que poden ser del vostre interès. Si esteu interessats en rebre suport podeu contractar els serveis del departament de Subvencions de Coopdema al correu pilar@coopdema.cat.  

 • IMPULSEM EL QUE FAS:  

Ens convocant: Ajuntament de Barcelona 

Objecte: té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques. 

Modalitats:  

 • Modalitat 1: Amunt persianes 
 • Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial 
 • Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori 
 • Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori 
 • Modalitat 5: Alimentació sostenible i consum responsable 
 • Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla 

Les subvencions s’hauran de destinar a finançar projectes que s’iniciïn durant l’any 2023 i tindran una durada màxima de dotze mesos. En el cas dels projectes emmarcats en la tipologia d’acció 3f o en la modalitat 6, el període d’execució podrà ser de fins a 24 mesos, podent abastar des de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2025. 

Termini: del 28 de març al 11 de maig de 2023, ambdós inclosos.  

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria.   

 • SUBVENCIONS PER A L’ENFORTIMENT I LA REACTIVACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2023:  

Ens convocant: Ajuntament de Barcelona 

Termini: del 23 de març al 13 de d’abril de 2023, ambdós inclosos. 

Objecte: Fomentar activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat, així com del Pla municipal d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat pel període 2021-2023.  

Subvencions de fins al 80%. Es prioritza l’enfortiment de l’ESS, mitjançant la creació o transformació, la consolidació, la formació i la digitalització; i, també, promovem la intercooperació per a la creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers o hubs sectorials, intersectorials o temàtics d’ESS, projectes i accions d’intercooperació significatives per al desenvolupament dels projectes de ciutat i reptes transversals de  l’#ESSBCN2030. Com a novetat, es crea àmbit per sectors estratègics amb una modalitat pel cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús en sòl privat. 

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria.   

 • SUBVENCIONS PER COMMEMORACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS EXCEPCIONALS I/O SINGULARS:   

Ens convocant: Diputació de Barcelona 

Objecte: Aquelles activitats/projectes que es realitzin a la província de Barcelona i que tinguin per objecte: 

Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir …
… elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona. Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Termini: del 1 de març al 14 d’abril de 2023, ambdós inclosos. 

Destinataris: Només podran optar les persones jurídiques privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya la finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte de la present convocatòria i realitzin l’activitat o projecte a la província de Barcelona. 

Podeu trobar més informació a la convocatòria i bases específiques.   

 • CONVOCATÒRIA DE PROJECTES SOCIALS: COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2023:  

Ens convocant: Fundació La Caixa 

Termini: de l’11 d’abril a les 12h a l’11 de maig de 2023 a les 17h, ambdós inclosos. 

Objecte: Generar oportunitats per reduir la pobresa i contribuir a la lluita contra les desigualtats als països amb menor índex de desenvolupament d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina a través de projectes impulsats per ONG espanyoles en col·laboració amb socis locals als països receptors. 

Es donarà suport prioritàriament a programes que garanteixin la sostenibilitat i amb un baix grau d’assistencialisme. 

Àmbits: 

 • Desenvolupament socioeconòmic. 
 • Millora de la salut. 
 • Promoció de l’educació i la formació. 

Destinataris:  

 • Entitats sense ànim de lucre. 
 • Entitats de l’economia social en els estatuts de les quals consti explícitament entre les seves finalitats la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament. 

S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques. Aquestes entitats han d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent, amb domicili en territori espanyol, i tenir com a finalitat institucional la realització d’activitats relacionades amb la cooperació internacional per al desenvolupament. 

Les entitats han de tenir un soci local al país on es durà a terme el projecte. 

Podeu trobar més informació aquí.   

 • SEGONA EDICIÓ DE TIINA, UN PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ I IMPACTE A TRAVÉS DE L’ART I L’ALIMENTACIÓ:  

Ens convocant: Fundación Carasso i Fundación Ship2B 

Termini: del 28 de febrer al 21 de maig de 2023 a les 17h, ambdós inclosos. 

Objecte: Compta amb 200.000 € per finançar a empreses, start-ups i entitats socials que tinguin un projecte innovador, amb impacte social i/o mediambiental que pugui generar una transformació real, amb potencial de rentabilitat o auto-sostenibilitat i que operin a Espanya. 

Àmbits: 

 • Agricultura i Alimentació 
 • Biodiversitat i Medi ambient 
 • Pobresa i Exclusió social 

Seran candidats aquells projectes que: 

 • Promoguin l’alimentació sostenible o l’art ciutadà. 
 • Tenen un model de negoci potencialment rentable o autosostenible. 
 • Aconsegueixen un alt impacte social i/o mediambiental amb la missió de contribuir a avançar en la transició cap a un món més just, inclusiu i sostenible. 

Podeu trobar més informació aquí