?El Registre General de Cooperatives té les funcions de qualificar, inscriure, resoldre i certificar actes que es refereixin a les cooperatives o entitats següents:

a) Les federacions i les confederacions de cooperatives de Catalunya.
b) Les cooperatives d’assegurances, les cooperatives sanitàries i les cooperatives mixtes que es puguin constituir entre aquestes classes de cooperatives.
c) Les seccions de crèdit.
d) Les cooperatives de segon grau.
e) Els grups cooperatius.

?El Registre funciona amb caràcter desconcentrat i s’organitza en les seus següents:

?Registre Central de Cooperatives de Catalunya
c/ Sepúlveda, 148-150, 2a. planta
?Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona
c/ Albareda, 2-4, 2a. planta
?Registre Territorial de Cooperatives de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
?Registre Territorial de Cooperatives de Lleida
c/ General Brito, 3
?Registre Territorial de Cooperatives a les Terres de l’Ebre
(Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta)
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
?Registre Territorial de Cooperatives de Tarragona
c/ Joan Baptista Plana, 29-31

Més info AQUÍ