skip to Main Content

馃懇鈥嶁殩锔廎iscalitat en les cooperatives:

馃憠Segons la Llei 20/1990 de r猫gim fiscal de cooperatives (BOE 304, de 20 de desembre) on s鈥檈stableix el r猫gim fiscal de les cooperatives, aquests tipus de societats gaudeixen d鈥檜ns beneficis fiscals propis que han de servir per fomentar la seva activitat.

鈩癸笍Les cooperatives podran trobar-se en 3 situacions fiscals:
馃憠Especialment protegides
馃憠Protegides
馃憠Sense protecci贸 fiscal

鈩癸笍Els beneficis fiscals establerts per la Llei 20/1990 s贸n els seg眉ents:

鉁匢mpost sobre transmissions patrimonials i actes jur铆dics documentats:
Exempci贸 total en les operacions seg眉ents:
a) Constituci贸, ampliaci贸 de capital, fusi贸 i escissi贸
b) Constituci贸 i cancel路laci贸 de pr茅stecs
c) Adquisicions de b茅ns i de drets vinculats al compliment del que estableix l鈥檕bjecte social. Aquest benefici 茅s propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

鉁匢mpost sobre societats:
S鈥檃pliquen els tipus impositius seg眉ents:
a) A la base positiva o negativa, corresponent als resultats cooperatius: el tipus del 20%.
b) Llibertat d鈥檃mortitzaci贸 dels elements d鈥檃ctiu fix nous amortitzables adquirits en el termini de 3 anys des de la inscripci贸 de la cooperativa en el Registre.
c) A la quota 铆ntegra, una reducci贸 del 50%. Aquest benefici 茅s propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

鉁匢mpost sobre activitats econ貌miques:
Les cooperatives tenen una bonificaci贸 permanent del 95% de la quota de l鈥橧AE i els seus rec脿rrecs. L鈥檃lta de l鈥檃ctivitat econ貌mica obligat貌ria per totes les persones f铆siques o jur铆diques que duen a terme activitat econ貌mica, malgrat que les que tenen una facturaci贸 anual inferior d鈥1 mili贸 d鈥檈uros estan exemptes del pagament de l鈥檌mpost.

Back To Top