La Col·lectiva és l’Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet impulsat, en el seu primer any, per cinc entitats de la ciutat: Coop de Mà, LaFundició, Espai Brotes, Drecera i EduVic. La Col·lectiva forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, un projectei creat per la Direcció General d’Economia Social (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) de la Generalitat amb l’objectiu de generar una xarxa d’entitats que sigui un recurs de referència al llarg del territori on les organitzacions cooperatives i d’economia social treballin juntes per crear i impulsar nous llocs de treball i difondre els valors de l’economia social i solidària.

Les particularitats de L’Hospitalet i de la necessitat d’arrelar l’Economia Social a la ciutat, ens ha donat l’oportunitat de recuperar el cooperativisme en la memòria de les persones. L’Agricola Col·lectiva va ser una experiència de cooperativisme durant les col·lectivitzacions de la República i la Guerra Civil (adjuntem pdf amb contingut històric). Per tant el nom de “La Col·lectiva” ens permet identificar l’Ateneu en la xarxa catalana i donar protagonisme a la memòria de la ciutat.

Tindrem diversos punts d’atenció a tota la ciutat.

Twitter: @ateneucoopLH

A continuació us expliquem més els objectius de l’Ateneu i més sobre la seva organització i funcions:

Volem que aquest Ateneu sigui un espai de concertació entre entitats públiques i privades per al foment a l’Hospitalet de l’economia social, la creació d’empreses cooperatives i la generació d’ocupació més estable, arrelada i compromesa amb el territori.

Amb una població de 254.804 habitants (2016), l’Hospitalet és la 2a ciutat més important de Catalunya pel que fa al número d’habitants i disposa d’una taxa d’atur del 11,62% i on es produeix l’exclusió del mercat laboral de determinats col·lectius que presenten majors dificultats d’inserció laboral i/o de permanència i accés a una feina estable i ben remunerada.

Tenint en compte aquestes dades, considerem de vital importància l’existència d’un Ateneu Cooperatiu a l’Hospitalet, per contribuir a la dinamització econòmica de la ciutat i fer-ho amb un model empresarial sostenible que precisament tingui com a objectiu principal la satisfacció de necessitats dels seus habitants (de treball, de consum, de serveis, d’habitatge…) en un context de crisi econòmica i també de crisi de model social i cultural.

El model organitzatiu i de funcionament del present Ateneu és de tipus cooperatiu i descentralitzat, no només perquè pensem que així donem exemple de la figura jurídica que vol promoure el programa, sinó també perquè estem segurs que és la manera més eficaç de tenir impacte en un territori. Aquestes son les característiques del seu funcionament/organització:

1- TREBALL COOPERATIU DE LES ENTITATS AGRUPADES / PROVEIDORS. Cadascun dels eixos d’aquesta proposta, ja han estat elaborats per les entitats agrupades que es responsabilitzen a desenvolupar de manera autònoma els seus serveis atenent a la seva expertesa i amb pressupost assignat. Minimitzant una coordinació general, que tindrà “només” la funció de consolidar, supervisar i validar la informació rebuda de les entitats agrupades.

2- ATENEU DESCENTRALITZAT I DE PROXIMITAT. Espai territorial de trobada, aprenentatge, innovació i suport a la creació i creixement de l’economia social i cooperativa. Com que els seus operadors (tant els que donaran, com els que rebran els serveis) es troben, ja dispersos en el territori, plantegem un Ateneu que malgrat tingui seu oficial, disposi de diversos receptors (seus funcionals), afavorint d’aquesta manera un contacte immediat amb els projectes de proximitat, més extensió i capil·laritat social en les nostres accions.

3- COMPLEMENTARIETAT D’ACCIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Enfortirem també les iniciatives d’ESS que sorgeixen des de l’Ajuntament de l’Hospitalet com a Municipi Cooperatiu , de la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana. L’Ateneu aportarà i construirà col·lectivament un “mapeig” de la realitat social del conjunt de barris de la ciutat, fent connexió amb les polítiques que s’estan efectuant a nivell d’intervenció social i comunitària, contribuint d’aquesta manera, a la cohesió territorial de la ciutat.

4- L’ENXARXAMENT SOCIAL COM A GARANTIA DE CONTINUÏTAT DE L’ATENEU. Moltes vegades programes de promoció d’emprenedoria i autoocupació, generen lògiques de rendibilitat molt curta. Volem establir vincles estables d’intercooperació entre diversos operadors del territori, per tal que quedin conjurats en la promoció de l’economia social i solidaria, més enllà de la duració del programa. A més la nostra proposta també està enxarxada fora de la ciutat, amb els nostres socis col·laboradors: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària i altres agents reconeguts en l’àmbit de la intercooperació com el Grup Ecos, Distribuidora de Mercat Social, Opcions de Consum Responsable, Coop57. També promourem la coordinació i intercanvi de recursos amb la resta d’Ateneus Cooperatius de Catalunya i amb el programa Aracoop.

Pel que fa la MISSIÓ i VALORS ORIENTADORS de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet, a més del paraigües de l’Economia Social i Solidària, les particularitats de la ciutat i les diagnosi socials fetes durant els darrer anys ens han permès consensuar-ne entre totes, per aquest primer any de funcionament, uns objectius.

Memòria i cultura cooperativa.

Entenem la memòria com la construcció d’un relat viu que explica el nostre present. L’Hospitalet té un passat cooperativista que està latent en les memòries i el patrimoni i que volem ajudar a fer emergir en pràctiques compartides.

L’Agrícola col·lectiva va ser una gran cooperativa que va incloure les diverses formes de col·lectivitzacions del territoris agrícoles durant la República i la Guerra Civil. D’aquest nom, neix la identitat de l’Ateneu i dels significats que se’n derivin en l’actualitat.

 Les persones i les comunitats al centre.

Totes les accions de l’Ateneu han de tenir un arrelament territorial tant en les comunitats actives, com en les invisibles. No han de ser accions aïllades, sino també un recurs per a les entitats socials de la ciutat i per la ciutadania en general per teixir aliances i superar les dificultats. Obrir el paraigües de l’economia social i solidària més enllà del cooperativisme. És la voluntat l’Ateneu enxarxar-se amb les persones interessades i les entitats col·laboradores, i generar i fer de suport a la comunitat al seu voltant. Posar la sostenibilitat de la vida al centre de l’economia.

Treball cooperatiu.

Alhora que s’obre el paraigües de l’ESS a espais on no només generi ocupabilitat. En paral·lel i, amb la mateixa energia, s’ha de visualitzar que l’Ateneu és un espai per generar llocs de treball: treball associat, autoocupació, emprenedoria social. Donar opcions a poder posar de manifest les pràctiques d’economia que també són treball: les cures que les persones dels barris empobrits fan als barris alts i/o l’economia no regulada (mudances, escombraries, pràctiques col·laboratives, etc.)

Consum conscient i finances ètiques.

Fer visibles altres formes de l’economia, el ciutadà també com a consumidor, que poden fer teixit social i que poden generar beneficis en el si de la comunitat.

Els projectes singulars d’aquesta nova edició que algunes entitats han iniciat en aquest període 2017-2018 i als que l’ateneu ha d’acompanyar treballen:

-La Magrana (Espai Brotes): Espai de dones: visibilitzem pràctiques, acompanyem processos i generem ocupació en l’economia feminista, la vida saludable i les cures.

-Escola Popular Keras Buti (LaFundició): En col·laboració amb l’associació gitana Lacho Bají Calí. Visibilitzar la cultura popular com a generador de valor: enfortir la comunitat i generar ocupació. Establir vincles amb el Parc Agrari del Baix Llobregat.

– Enfortir l’ESS al teixit empresarial (Ajuntament de l’Hospitalet). Millora i enfortiment, adaptació a les TIC i establir plans de comunicació.