• SUBVENCIONS PER A LA INCORPORACIÓ DE SOCIS I SÒCIES TREBALLADORS/ORES O SOCIS O SÒCIES DE TREBALL A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS:   

Ens convocant: Generalitat de Catalunya  

Objecte: L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Destinataris: 

  • Empreses cooperatives.   
  • Societats laborals.  

    Requisits: Els requisits de les persones que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball, que queden recollits en forma de declaració en la sol·licitud, són els següents: 
  • Les persones desocupades que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d’estar inscrites a la corresponent oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació. 
  • La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s’ha d’haver produït des de l’1 de setembre de 2022 fins al dia 31 de maig de 2023 
  • La incorporació de la persona sòcia haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació, seran considerats el nombre de persones sòcies treballadores o de treball i el nombre de persones treballadores amb contracte indefinit. 
  • No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o sòcies de treball que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la seva incorporació. 

Persones beneficiàries: 

  • Persones treballadores desocupades demandants d’ocupació. 
  • Persones treballadores ocupades, vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal anterior a la data d’incorporació com a sòcia. 

Termini:  

Si l’alta a la Seguretat Social de les persones sòcies és anterior al 17 de maig de 2023, el termini per sol·licitar la subvenció és del 18 de maig al 19 de juny de 2023 . 

Si l’alta a la Seguretat Social de les persones sòcies es fa a partir del 17 de maig de 2023, el termini per sol·licitar la subvenció és d’un mes a comptar des de l’endemà de la data d’alta. En aquests casos, el termini màxim per presentar la sol·licitud és el 30 de juny de 2023. 

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria.