• ACTIVA AUTÒNO+:  

Ens convocant: Barcelona Activa 

Objecte: ajuts a les persones autònomes amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de despeses que l’autònom/a ha d’assumir durant el primer any d’activitat. 

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud, fins a un màxim de 3.000 €. 

Destinataris: Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a: 

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) 
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat 
  Termini: del 05/07/2023 fins el 05/09/2023
    Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria
 • CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I LA DOTACIÓ D’EQUIPAMENT TÈCNIC DESTINADES A ESPAIS PRIVATS DE CREACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL, LLIBRERIES I SALES DE CINEMES PER A L’ANY 2023:  

Ens convocant: Ajuntament de Barcelona 

Objecte: finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”. 

Modalitat A. Espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, de titularitat privada. 

Modalitat B. Espais de cultura viva. espais de petit format, de proximitat i amb un paper d’articulació social, amb aforament inferior a 150 persones, que duen a terme una programació cultural estable. 

Modalitat C. Llibreries.  

Modalitat D. Sales de cinemes amb set sales d’exhibició o menys. 

Supòsits exclosos d’aquesta convocatòria: 

 • En el cas d’obres i mesures per al compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses les sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen espais de propietat municipal, institucions culturals de titularitat pública o equipaments culturals en règim de consorci públic. 
 • Persones jurídiques susceptibles de rebre subvencions del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona. 

Destinataris: Podran optar a aquestes subvencions les persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si escau. Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció per a cada espai del qual és titular. 

Termini: del 27/06/23 fins el 18/07/23 a les 15h

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria

 • CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’EXPERIMENTACIÓ I INNOVACIÓ 2023:  

Ens convocant: Ajuntament de Barcelona 

Objecte: L’Institut de Cultura vol impulsar, amb aquesta convocatòria, la realització de projectes de caràcter experimental i innovador, amb la ciutadania com a eix principal d’acció, que explorin nous llenguatges i metodologies entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. L’acció d’aquesta convocatòria se centra en tres àmbits temàtics: 

 • Modalitat A: Nous mitjans 
 • Modalitat B: Realitat virtual, augmentada i mixta 
 • Modalitat C: Tecnologies per a l’aprenentatge 

Supòsits exclosos d’aquesta convocatòria:  

 • Quedaran excloses aquelles sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen espais de propietat municipal, Institucions culturals de titularitat pública; equipaments culturals en règim de consorci públic. 
 • Projectes amb finalitat d’explotació comercial. 
 • Aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d’altres subvencions o ajuts provinents de l’Ajuntament de Barcelona per el mateix projecte. 

Destinataris: les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona i que les seves activitats estiguin relacionades amb els àmbits temàtics assenyalats. 

Termini: del 27/06/23 fins el 18/07/23 a les 15h

Podeu trobar més informació a les bases i la convocatòria