Subvencions

Us oferim la possibilitat d’acompanyar-vos tant en el procés de la sol·licitud com de la justificació.

Aquest servei es personalitzarà en funció de quin suport necessiti cada entitat. Algunes de les opcions que podeu necessitar són:

  • Assessorament en l’elaboració del pressupost.
  • Revisió de criteris més valorats.
  • Aspectes a tenir en compte de cara a la justificació.
  • Revisió de la justificació econòmica.
  • Elaboració de la justificació econòmica.