L’habitatge cooperatiu viu un molt bon moment de salut. Tot i això, la majoria de projectes de cohabitatge no sempre arriben o tenen en compte totes les capes de la població, sobretot les persones que viuen en situació de més vulnerabilitat i exclusió.

A través del projecte d’intercooperació “Enfortim l’habitatge social i inclusiu en el cohabitatge cooperatiu”, que va arrancar motors el passat mes de novembre com a Projecte Singulars, es volen construir les bases d’un model d’accés a l’habitatge que sigui per a tothom i on ningú quedi exclós per la seva raó de gènere, situació econòmica, discapacitat, etc. 

L’objectiu general del projecte, doncs, consisteix a establir les condicions per a que sigui possible incorporar persones en situació de vulnerabilitat en els projectes de cohabitatge, creant espais on tothom pugui conviure amb les seves diversitats i vulnerabilitats i generant un marc de referència per impulsar la inclusió en els projectes de cohabitatge. 

El projecte involucra diferents perfils i organitzacions, com ara

 • Persones en situació de vulnerabilitat i el seu entorn
 • Entitats socials que acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat
 • Cooperatives en cessió d’ús i grups convivència
 • Administració pública
 • Població en general
 • Equips tècnics que acompanyen a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i grups de convivència  

Durant el 2023, el projecte desplegarà diverses actuacions:

 • Tallers sobre l’habitatge cooperatiu amb persones en situació de vulnerabilitat
 • Fòrums de debat obert al Bages, Gironès, Barcelonès i Vallès Oriental
 • Formació sobre habitatge cooperatiu i inclusiu per a grups de convivència
 • Publicació sobre el cohabitatge per a persones en situació de vulnerabilitat i el seu entorn
 • Guia de recomanacions i eines per incorporar a persones en situació de vulnerabilitat a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús
 • Manual de cures per a entitats socials per a donar suport en la reflexió i anàlisi de les cures dins l’entitat
 • Jornada amb l’administració pública i les entitats socials
 • Jornada amb entitats del 3r sector per presentar un Manual de Cures

Impulsores i col·laboradores

 • Entitats socials que acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat:
  • Teb habitatge
  • Punt de Referència
  • Fundación Nazareth
  • Fundació Surt
 • Cooperatives d’habitatge que incorporen persones en situació de vulnerabilitat:
  • Torrent Viu
  • La Renegà
  • SostreCívic
 • Equips tècnics que acompanyen a projectes de cohabitatge
  • Perviure
  • Celobert
  • Fil a l’Agulla
  • Coopdemà
  • La Era

Les entitats i organitzacions que hi ha al darrere estan enxarxades i treballen per estendre i consolidar un model que totes les cooperatives d’habitatge puguin replicar, amb l’objectiu de vetllar per incorporar la perspectiva inclusiva en tots els vessants del projecte.

Aquestes són:

Totes elles posaran la seva expertesa i valors al servei del cohabitatge inclusiu.