? Per què comptar amb el nostre DEPARTAMENT JURÍDIC?

Hi ha molts motius, però aquests en són els principals:

✔️MOTIU 1:
Perquè comptem amb l’experiència i coneixements per preparar redactats d’estatuts per a les diferents entitats i d’acord les seves necessitats.

✔️MOTIU 2:
Perquè tenim contacte directe amb diversos registres per fer seguiment estret de tràmits i tractar d’agilitzar-los.

✔️MOTIU 3:
Perquè tenim contacte directe amb la notaria per tal d’elevar a públics determinats acords tant de cooperatives com de Fundacions i signar diferents operacions societàries.

✔️MOTIU 4:
Perquè tenim una àmplia experiència en el sector de l’economia social i les cooperatives.

#juridic #entitats #estatuts #estatutscooperatives #cooperativisme #consolidació #creaciocooperatives #consultoriacooperativa #coopdema #lhospitaletdellobregat