Hem desenvolupat, conjuntament amb Jamgo, Celobert, Fil a l’Agulla i Perviure una eina que permetrà posar les bases a projectes d’habitatge cooperatiu i facilitarà l’accés al sòl i edificis a projectes de cohabitatge i cooperatives de cessió d’ús.
Desde Coopdemà treballem la vesant econòmica fent una aproximació al seu cost i assessorarem i capacitarem a grups i entitats per planificar els recursos financers i controlar els processos de gestió econòmica del projecte.
L’habitatge necessita de molts recursos i treballem per a fer-ho possible.