RDL 1/2023, de 10 de gener: pagament únic prestació contributiva per a que persones treballadores amb un contracte indefinit en cooperativa o societat laboral adquireixin la condició de sòcies treballadores o de treball

(Disposició final 3a.2, que modifica l’article 10.1.regla 1a de la Llei 5/2011, d’Economia Social).

Adjuntem PDf amb les Instruccions provisionals del SEPE per la seva aplicació (31/01/2023):