S’ha publicat al DOG la nova convocatòria d’ajuts a Projectes Singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID19 per a cooperatives.

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL:

RESOLUCIÓ EMT/2126/2021, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de lasubvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmicaCOVID-19 per a empreses cooperatives (ref. BDNS 573993).


Termini: Del 12/7 a 11/8

Més info: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8454/1861327.pdf