Us adjuntem la relació d’aquelles activitats suspeses amb el Reial Decret Llei 463/2020:

Museus.
Arxius.
Biblioteques.
Monuments.
Espectacles públics.
Esplai i diversió:
Cafè-espectacle.
Circs.
Locals d’exhibicions.
Sales de festes.
Restaurant-espectacle.
Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.

Culturals i artístics:

Auditoris.
Cinemes.
Places, recintes i instal·lacions taurines.
Altres recintes i instal·lacions:
Pavellons de Congressos.
Sales de concerts.
Sales de conferències.
Sales d’exposicions.
Sales multiús.
Teatres.

Esportius:

Locals o recintes tancats.
Campos de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
Campos de bàsquet, handbol, voleibol i
assimilables.
Campos de tir al plat, de colomí i assimilables.
Galeries de tir.
Pistes de tennis i assimilables.
Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i
assimilables.
Piscines.
Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
Velòdroms.
Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
Frontons, trinquets, pistes d’esquaix i assimilables.
Poliesportius.
Pistes de bitlles i assimilables.
Salons de billar i assimilables.
Gimnasos.
Pistes d’atletisme.
Estadis.
Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.

Espais oberts i vies públiques:

Recorreguts de carreres pedestres.
Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes,
automobilístiques i assimilables.
Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
Proves i exhibicions nàutiques.
Proves i exhibicions aeronàutiques.
Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als
esmentats.

Activitats recreatives:

De ball: Discoteques, sales de ball i sales de joventut.

Esportiu-recreatives:

Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la
pràctica esportiu-recreativa d’ús públic, en
qualsevol de les seves modalitats.
Jocs i apostes:
Casinos.
Establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar.
Salons de joc.
Salons recreatius.
Rifes i tómboles.
Altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de Jocs i
apostes conforme al que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.
Locals específics d’apostes.
Culturals i d’oci:
Parcs d’atraccions, fires i assimilables.
Parcs aquàtics.
Casetes de fira.
Parcs zoològics.
Parcs recreatius infantils.

Recintes oberts i vies públiques:

Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.
D’oci i diversió:
Bars especials de bars de copes sense actuacions
musicals en directe i bars de copes amb actuacions
musicals en directe.
D’hostaleria i restauració:
Tavernes i cellers.
Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i
assimilables
Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
Bars-restaurant.
Bars i restaurants d’hotels, excepte per a donar servei
als seus hostes.
Salons de banquets.
Terrasses.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.