skip to Main Content

Orígens:

El projecte de Coop de mà té el seu origen en la Gestoria Talaia, que es va constituir fa 15 anys a Bellvitge (L’Hospitalet), per tal de donar servei de gestoria a empreses i entitats de la Economia Social.

Coop de mà, neix inicialment per atendre les necessitats dels clients de la Gestoria Talaia, per complementar, d’aquesta manera, el circuit ordinari de gestoria, amb serveis d’assessorament integral i consultoria.

En l’actualitat:

El projecte TALAIA-COOPDEMÀ es troba en un procés de millora continua a l’entorn del principi de funcionament “FINESTRETA ÚNICA” que doni continuïtat i coherència entre les accions de Gestoria i Consultoria i disposa d’una plantilla de 12 persones i un entorn de 6 col·laboradors autònoms, que presten un servei de gestoria en matèria laboral, comptable i fiscal  i serveis de consultoria jurídica, econòmica i fiscal a uns 300 clients.

Objectius

Volem ser una consultoria de proximitat i per l’acció

Tot oferint als nostres clients un vincle de confiança i respecte mutu, que es desenvolupi a través d’un llenguatge accessible i divulgatiu en l’àmbit de la gestió d’empreses, i al mateix temps, rigorós pel que fa a l’anàlisi i la proposició de solucions

Volem treballar per una “finestreta única”

Que doni continuïtat i coherència entre les accions de Gestoria i Consultoria en ambdues direccions. Una interacció capaç de detectar mancances en la gestió diària, per tal de poder aplicar accions que millorin la gestió dels nostres clients

Volem que la nostra organització interna, giri entorn de la complementarietat

Entre els socis en les seves pròpies competències i visions, que han d’afavorir la participació en un projecte comú que s’inspira en els principis cooperatius

Volem aplicar el principi d’intercooperació en els serveis que oferim, amb altres projectes o professionals

Complementaris de l’àmbit de la consultoria social, per proposar als nostres clients solucions integrals de gestió

Back To Top