Coopdemà cerca per a dos dels seus clients una persona administrativa-comptable a jornada completa. Aquesta persona desenvoluparia la seva jornada en dos llocs de treball de característiques molt similars, concretament en dues cooperatives de treball associat, situades a Barcelona. Ambdós clients són projectes consolidats, que requereixen la incorporació en la seva estructura d’una persona que es responsabilitzi de la comptabilitat i de la gestió administrativa, en coordinació amb Coopdemà, la seva assessoria externa.
Busquem preferentment una persona amb experiència en l’àrea comptable i en l’administració i gestió d’entitats de l’Economia Social i Solidària.

Podeu trobar la oferta complerta AQUÍ.

Podeu enviar els vostres curriculums a coopdema.seleccio@gmail.com amb la carta de motivació fins el 25 de setembre.