Busquem una persona per a l’àrea jurídica-societària de la nostra Consultoria

Condicions:

1. Jornada de 20 hores setmanals amb horari de dilluns a divendres.
2. Contractació: contracte eventual 6 mesos, prorrogable.
3. Condicions salarials: a comentar en el procés de selecció.
4. Incorporació: gener/2020.

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball:

La persona durà a terme i es responsabilitzarà de treballs jurídics propis de l’àmbit jurídic-societari, vinculats a l’emprenedoria social i cooperativa, amb coordinació amb les altres persones consultores i tècniques de Coopdemà.

Treballs a realitzar:

1. Constitució i dissolució d’associacions, cooperatives i fundacions.
2. Modificació d’Estatuts socials i Òrgans de Govern d’associacions, cooperatives i fundacions.
3. Processos d’incorporació i baixa de socis cooperatius.
4. Declaracions d’utilitat pública i declaracions responsables.
5. Contractes societaris i de préstecs; contractes civils, mercantils i acords d’intercooperació.
6. Seguiment dels expedients societaris.
7. Assessorament als clients emprenedors i de l’economia social i solidària (ESS) en aquestes matèries.

Perfil sol·licitat:

– Formació:

• Titulació en Dret o Administració Empreses.
– Es valorarà:
• Experiència mínima d’2 anys en treballs similars.
• Coneixement de la gestió societària de les entitats d’ESS.
– Competències:
• Capacitat organitzativa.
• Català i castellà correctament escrits i parlats.
• Bona redacció i capacitat de síntesi.
• Coneixement d’eines informàtiques (Office).
• Habilitats relacionals i comunicatives.
• Orientació al client de l’ESS.

Procés de selecció:

Les persones candidates interessades podran fer arribar el seu CV, amb fotografia recent i una carta de motivació, a coopdema.seleccio@gmail.com fins el proper dia 12 de gener de 2020.