Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions i mirades: la humana, l’econòmica-financera, la jurídica i la constructiva.
Es requereix una persona per ser part de l’equip multidisciplinari que conforma aquest acompanyament integral. Volem incorporar una persona que pugui liderar i coordinar projectes de cohabitatge, amb experiència i habilitats en lideratge de grups i d’equips, així com en dinamització, cohesió i governança.

Responsabilitats a assumir

•Coordinació de grups de cohabitatge:
-Lideratge i coordinació del procés d’acompanyament del grup/cooperativa-Lideratge i coordinació de l’equip tècnic intern i extern subcontractat per a la realització de tasques previstes.
-Impuls, planificació i seguiment de les tasques a realitzar pel grup i per les diferents comissions de treball-Seguiment del pressupost global dels projectes acompanyats.
-Redacció informes de seguiment
-Gestió documental del projecte
-Planificació i dinamització temporal dels projectes.

Perfil de la persona candidata

Requisits:

•Experiència prèvia en acompanyament a grups en àrees com: processos de presa de decisions, cohesió i construcció de grup, i processos participatius.
•Experiència i/o formació associada a la gestió d’equips de treball, de base empresarial o associativa.
•Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, amb capacitat de lideratge, de gestió de la complexitat, i de treball en equip.
•Persona motivada per Perviure i per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.
•Experiència o formació en el camp del cohabitatge.
•Visió feminista interseccional.
•Bon nivell de redacció en català.

Habilitats:

•Lideratge i emprenedoria
•Sistematització de processos i organització de tasques
•Capacitat de gestionar processos complexes i de sostenir dificultats i pressió de treball.

•Habilitats relacionals, comunicatives, escolta activa i de facilitació de grups.
•Capacitat de fer treball personal i entomar els reptes i dificultats amb una actitud d’aprenentatge
•Capacitat de demanar ajuda
•Capacitat de treball en equip

Es valorarà:

•Experiència de vida comunitària o d’acompanyament a projectes comunitaris.
•Experiència en dinamització de processos participatius.
•Coneixements /experiència en procés de promoció immobiliària des del projecte fins a l’obra.
•Experiènciaorganització idefinició de la governança interna i la presa de decisions d’organitzacions de base assembleària.
•Coneixements de cohabitatge i diferents models de tinença com el cooperativisme en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.
•Formació en Facilitació de grups, en Facilitació orientada en processos o Psicologia orientada a processos o similars.
•Experiència i/o vinculació amb feminismes, cures i atenció a les discriminacions.
•Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu, associatiu i/o de l’economia social i solidaria.
•Coneixements i vinculació amb actors socials i polítics associats al cohabitatge.
•Coneixement d’altres llengües.

Proposta de condicions laborals

•Contracte laboral de 35 hores.
•Retribució segons escalat salarial de l’entitat, d’entre 25.000 i 30.000€ bruts anuals -12 pagues/any, a determinar en funció del perfil.
•Horari estable i alhora adaptable a necessitats personals i del lloc de treball. En alguns moments, serà necessari treballar en horari de cap de setmana o vespres.
•Possibilitat de teletreball un 30-40% de la jornada setmanal.
•Data prevista d’incorporació: Immediata.
•Tipus de relació laboral: Contracte

Persones interessades enviar CV i carta de presentació A4 i/o vídeo de presentació de màxim 2 min a administracio@perviure.org posant a l’assumpte ‘candidatura coordinació’.

Data límit de presentació de candidatures: abans del 16 de juny de 2022