Condicions:

 1. Jornada de 30 hores setmanals amb horari de dilluns a divendres.
 2. Contractació: contracte eventual 6 mesos, prorrogable.
 3. Condicions salarials: a comentar en el procés de selecció.
 4. Incorporació: març/2021.

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball:

La persona es responsabilitzarà de treballs jurídics propis de l’àmbit jurídic-societari, vinculats a l’emprenedoria social i cooperativa.

Treballs a realitzar:

 1. Constitució i dissolució d’associacions, cooperatives i fundacions.
 2. Modificació d’Estatuts socials i Òrgans de Govern d’associacions, cooperatives i fundacions.
 3. Processos d’incorporació i baixa de socis cooperatius.
 4. Declaracions d’utilitat pública i declaracions responsables.
 5. Contractes societaris i de préstecs.
 6. Seguiment dels expedients societaris.
 7. Assessorament als clients emprenedors i de l’economia social i solidària (ESS) en aquestes matèries.

Perfil sol·licitat:

Formació:
 • Titulació en Dret o Administració Empreses.
Es valorarà:
 • Experiència mínima d’2 anys en treballs similars.
 • Coneixement de la gestió societària de les entitats d’ESS.
Competències:
 • Capacitat organitzativa.
 • Català i castellà correctament escrits i parlats.
 • Bona redacció i capacitat de síntesi.
 • Coneixement d’eines informàtiques (Office).
 • Habilitats relacionals i comunicatives amb l’equip.
 • Orientació al client de l’ESS.

Procés de selecció:

Les persones candidates interessades podran fer arribar el seu CV, amb fotografia recent i una carta de motivació, a seleccio@coopdema.cat indicant a l’assumpte: jurídic ,fins el proper dia 22 de febrer de 2021.