Estaran obligades a presentar l’Impost de Societats les entitats que estiguin acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002.

D’altra banda, les entitats parcialment exemptes estan obligades a presentar l’Impost de Societats, en el cas de no complir algunes de les tres condicions:

  • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que n’obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

A finals de 2014, el Govern central va aprovar una llei que obligava a totes les entitats amb ingressos, encara que no haguessin estat obtinguts per activitat, a presentar l’Impost de Societats.

Al febrer es va modificar la Llei de l’Impost de Societats, que les entitats parcialment exemptes amb ingressos inferiors a 50.000 euros quedessin exemptes de la presentació de l’impost. Finalment al novembre va entrar en vigor una nova llei que estableix que les entitats parcialment exemptes no han de presentar l’Impost de Societats si no superen els 75.000 eurosd’ingressos anuals.

L’Impost de Societats es presenta en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors al tancament de l’exercici. Si l’exercici finalitza el 31 de desembre, el termini de presentació és el 25 de juliol de l’any següent.