Gràcies al programa de Promoció i Reforç de l’Economia Social i solidaria de l’Ajuntament de Barcelona per aquest 2019 durant els propers mesos anirem actualitzant la nostra web, una de les principals accions serà la creació (d’un) d’aquest apartat de noticies on us anirem informant puntualment de les novetats en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, Jurídic i laboral que afecten a les vostres activitats. A més de la creació d’aquest apartat de noticies, també servirà per actualitzar continguts, fer-la més activa i adaptar-la amb perspectiva de gènere fomentant un llenguatge inclusiu.

A més dintre d’aquest programa tenim previstes una sèrie de sessions informatives per presentar aquest nou apartat i difondre així l’economia social i solidaria a diverses entitats d’arreu del territori, de les quals us anirem informant amb antelació. així com l’enviament de butlletins informatius als nostres clients on també informarem de les novetats legislatives i altres noticies relacionades amb l’ESS.