La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el passat dia 5 de desembre de 2018 ha aprovat la Convocatòria General de Subvencions 2019 per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

En aquesta convocatòria es subvencionaran projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent gran, Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, Temps i economia de les cures, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum responsable, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat, etc.

El termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats serà del 27 de desembre de 2018 al 24 de gener de 2019, ambdós inclosos. És important tenir en compte que no serà admesa a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert.

Podeu trobar la documentació de la convocatòria a la web de l’Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions, a excepció de la instància, el projecte i els annexos a presentar, que ho estaran el mateix dia 27 de desembre de 2018.

La convocatòria general 2019 enguany incorpora entre altres novetats, la finalitat del foment del consum responsable. En aquesta línia, per a la valoració, s’incorpora un nou criteri d’avaluació general de l’impacte: Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia circular…) i socials (contractació sostenible, etc.) del projecte. Aquest nou criteri no suposa enguany una nova puntuació dels criteris generals.