L’Agència Tributaria informa que No s’interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s’estableixen en el Reial decret que declara l’estat d’alarma, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Podeu consultar el BOE amb aquesta modificació aquí.

Per tant la obligació de presentació de les autoliquidacions corresponents als primer trimestre de 2020 (IVA,IRPF) continua amb els mateixos terminis que fins ara, es a dir:

– Fins al 15 d’Abril per la presentació telemàtica amb domiciliació de l’import a pagar
– Fins el 20 d’Abril per les autoliquidacions negatives i a pagar amb codi NRC.

Us anirem informant de totes aquelles modificacions que afectin a les vostres entitats o activitats.

Com sabeu les nostres oficines romandràn tancades però podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.