Demà dia 3, primer dissabte de juliol, se celebra el Dia Internacional de les Cooperatives amb el lema: Reconstruir millor juntes.

El Dia Internacional de les Cooperatives és una celebració anual del moviment cooperatiu que se celebra el primer dissabte de juliol des de 1923 per l’Aliança Internacional de Cooperatives.

El 16 de desembre de 1992, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar en la resolució 47/90 “el primer dissabte de juliol de 1995 que era el Dia Internacional de les Cooperatives, amb motiu del centenari de l’establiment de l’Aliança Cooperativa Internacional”. Des de 1995, el El Dia Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides s’ha observat conjuntament al costat del Dia Internacional de les Cooperatives.

Les cooperatives de tot el món celebren el dia amb diverses activitats i cada any les institucions organitzadores acorden un tema per a les celebracions.

El tema del 2021 és Reconstruir millor juntes, degut a que la crisi provocada per la COVID 19 ha incrementat les desigualtats socials i es vol visualitzar com els valors del cooperativisme i de responsabilitat social, són la millor opció per aconseguir una reconstrucció socioeconòmica que permeti acabar amb les desigualtats i assegurar un repartiment més just de la riquesa.