Perviure ha rebut l’adjudicació d’un Projecte Singulars, encapçalat per la cooperativa sòcial Fil a l’Agulla.

El projecte consisteix en promoure la incorporació de la perspectiva ecofeminista al cohabitatge. És un projecte d’intercooperació entre diverses cooperatives i entitats per intergrar l’experiència en el camp feminista, ecologista i del món del cohabitatge.

Això es farà per mitjà de la sensibilització, la promoció i el desenvolupament d’eines que incorporin aquesta perspectiva i posin en relació diferents disciplines com: la facilitació i l’acompanyament a persones i grups, la participació, l’assessorament econòmic i financer, l’arquitectura, l’urbanisme i l’enginyeria, el suport legal i la comunicació.

Les cooperatives que estem posant en marxa el projecte som: Celobert, en arquitectura, enginyeria i urbanisme sostenible; Coopdemà, com a especialista en sostenibilitat econòmica des d’una perspectiva social; Equal Saree, associació d’arquitectura i urbanisme feminista; IACTA sociojurídica, per donor suport en incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit legal; L’Apòstrof, en la comunicació; Espai Ambiental, com a especialistes en transició ecològica i projectes socioambientals i comunitaris; Fil a l’agulla, especialistes en facilitació i feminismes, cura i atenció a les persones i les relacions personals i socials; i Perviure, especialistes en cohabitatge inclusiu i social.

Les activitats previstes son:

  • Jornades de reflexió i formació sobre ecofeminisme aplicat al món del cohabitatge.
  • Manual de cures aplicat al cohabitatge amb una eina d’autodiagnosi per facilitar la incorporació de la perspectiva ecofeminista posant la vida al centre.
  • Elaboració d’eines i recursos per donar suport a l’aplicació de la mirada ecofeminista al cohabitatge en diversos àmbits.
  • Edició d’un llibre sobre cohabitatge ecofeminista.
  • Creació i acompanyament d’una cooperativa d’habitatge feminista.
  • Elaboració de material metodològic per implementar i promoure el cohabitatge ecofeminista.

El sector del cohabitatge és una activitat emergent que mobilitza un volum de recursos molt important, i té la capacitat de generar i transformar-nos cap a una economia social i solidària.

La intercooperació permetrà el traspàs de coneixements, sensibilitats i pràctiques que faran més sostenibles els projectes a nivell ambiental, social i econòmic.