skip to Main Content

Perfil dels nostres clients:

  • Implantació territorial: l’Hospitalet, Barcelonès i Baix Llobregat.
  • Forma jurídica: autònoms, Societats Civils Privades, Societats Limitades, Societats Limitades Laborals, Fundacions, Associacions i Cooperatives.
  • Sector d’activitat: Assistència social i serveis a les persones, artístic, cultural, esportiu, lleure, serveis a les empreses, ser així com també en l’àmbit de la salut teràpies alternatives i consum responsable.

Associació Nus Teatre i Acció Social

Associació Nus Teatre i Acció Social

Coordinadora de Pastorets de Catalunya

Coordinadora de Pastorets de Catalunya

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

Back To Top