932 64 03 56 coopdema@coopdema.cat

CONSULTORIA D'ECONOMIA SOCIAL A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Som una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones.

A nivell intern i pel que fa al sistema de treball emprat per a la prestació dels nostres serveis, tenim l’objectiu de treballar metodologies que ens permetin posar en pràctica els principis cooperatius

Eina de Cogestió

Disposem de la “Eina de Cogestió” que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part d’aquestes d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informes econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Més informació: cogestio@coopdema.cat

Últims posts al blog…

CooperactivaT: un servei de Coop de Mà, Hobest i Ilabso d’acompanyament i assessorament integral per a empreses i associacions que volen transformar-se en cooperativa

CooperactivaT: un servei de Coop de Mà, Hobest i Ilabso d’acompanyament i assessorament integral per a empreses i associacions que volen transformar-se en cooperativa

Unim el nostre coneixement i expertesa per oferir un servei professional, artesà, flexible i orientat a la solució. L’objectiu? Que tu i la teva organització pugueu transitar cap a la fórmula cooperativa amb tranquil·litat, escolta, confiança i trobeu en tot moment el...

SUBVENCIONS PER A LA INCORPORACIÓ DE SOCIS I SÒCIES TREBALLADORS/ORES O SOCIS O SÒCIES DE TREBALL A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

SUBVENCIONS PER A LA INCORPORACIÓ DE SOCIS I SÒCIES TREBALLADORS/ORES O SOCIS O SÒCIES DE TREBALL A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

SUBVENCIONS PER A LA INCORPORACIÓ DE SOCIS I SÒCIES TREBALLADORS/ORES O SOCIS O SÒCIES DE TREBALL A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS:    Ens convocant: Generalitat de Catalunya   Objecte: L'objecte d'aquest programa és subvencionar la...

Aliances

Aquesta és la nostra principal aliança
fés click a la nostra gestoria:

Estem associades a les següents entitats:

   

              

Contacta:

Rambla Marina 178, entr. 1a 08907
L’Hospitalet de Llobregat
Telf. / Fax: +34 93 264 03 56

coopdema@coopdema.cat