skip to Main Content

“Per entitats com el CERE és important poder disposar d’eines que ens facilitin la gestió econòmica i així poder concentrar els nostres esforços en la tasca cultural i de recerca. Un cop t’hi familiaritzes, la plataforma té un funcionament pràctic que permet simplificar la tasca administrativa i mantenir un control actualitzat de la situació comptable del centre”logo-cere

Back To Top