skip to Main Content

Nova subvenció

SUBVENCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONES SÒCIES TREBALLADORES I/O SÒCIES DE TREBALL A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
Termini:

 
El termini va del 7/11/2022 al 11/11/2022 a les 15h.
Objecte:


Subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.
Qui pot demanar la subvenció: 

  • Les cooperatives.
  • Les societats laborals.

Requisits:


  • Les persones desocupades que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d’estar inscrites a la corresponent oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació. No cal en el cas de les persones que estaven contractades.
  • La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s’ha d’haver produït entre l’1/1/2021 i el 31/08/2022.
  • La incorporació de la persona sòcia haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació, seran considerats el nombre de persones sòcies treballadores o de treball i el nombre de persones treballadores amb contracte indefinit.
  • No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o sòcies de treball que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la seva incorporació.

 

Quantia: 

La quantia dependrà dels punts que obtingui l’entitat així com l’edat, sexe,… de la persona que s’ha incorporat com a sòcia:

  • Persones amb discapacitat: fins a 7.000€ i fins a 7.500€ si la persona és menor de 30 anys.
  • Dones: fins a 5.500€ i fins a 6.000€ si la persona estava en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació abans de la incorporació. Si l’entitat s’ha constituït en els 12 mesos anteriors a la publicació de la convocatòria i les dones estaven en situació d’atur, s’incrementarà fins el 7.000€.
  • Persones menors de 30 i amb 45 anys o més: fins a 4.000€ i fins a 4.500€ si la persona estava en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació abans de la incorporació. Si l’entitat s’ha constituït en els 12 mesos anteriors a la publicació de la convocatòria s’incrementarà fins els 5.000€ i fins els 5.500€ si les persones estaven en situació d’atur.
  • La resta: fins a 2.000€ i fins a 2.500€ si la persona estava en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació abans de la incorporació. Si l’entitat s’ha constituït en els 12 mesos anteriors a la publicació de la convocatòria s’incrementarà fins els 3.000€ i fins els 3.500€ si les persones estaven en situació d’atur.

 

Back To Top