skip to Main Content

Sòcia treballadora de Coopdemà, forma part del departament Fiscal-Comptable encarregant-se del projecte de l’Eina de Cogestió, participant en el disseny i organització del servei, l’elaboració de materials, el seguiment de clients, les obligacions fiscals, els documents comptables, i les formacions i assessoraments.

Correu-e: sara@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:237

Back To Top