skip to Main Content

Sòcia treballadora de Coopdemà, es responsabilitza, dins del departament jurídic, de l’assessorament en matèria fiscal i comptable, relacionats amb la gestió d’empreses socials. A més coordina les accions entre la gestoria Talaia i la consultoria Coop de mà.

Assessora d’organitzacions d’economia social i experta en gestió jurídica-fiscal.

Ha realitzat tasques de consultoria i assessorament estratègic en l’àmbit jurídic-fiscal. Especialment en entitats del Tercer Sector i d’econòmia social des de l’any 1996.

Formadora en dret financer i tributari en l’especialitat d’Organitzacions no lucratives i Cooperatives.

Directora de Compcal Talaia SCCL (gestoria especialitzada en el Tercer Sector).

Correu-e: rosa@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:204

Back To Top