skip to Main Content

Sòcia treballadora de Coopdemà, es responsabilitza, dintre del departament Econòmic i Financer, del servei de tramitació, justificació  i gestió de subvencions i ajuts, aixì com del servei d’acreditació al registre electrònic d’empreses licitadores (RELI I ROLECE).

Àmplia experiència en la gestió organitzativa i econòmica d’associacions, federacions i fundacions des del 2005.

Correu-e: pilar@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:216

Back To Top