skip to Main Content

Sòcia treballadora de Coopdemà, es responsabilitza, dintre del departament Fiscal-Comptable, de l’Eina de Cogestió, participant en el disseny i organització del servei, elaboració de materials, seguiment de clients, obligacions fiscals, documents comptables, formacions i assessoraments.

Dintre de la cooperativa, també s’encarrega de la facturació i el seu seguiment, així com d’altres processos administratius i comercials.

Àmplia experiència en la gestió organitzativa i econòmica d’associacions, federacions i fundacions des del 2005.

Correu-e: pilar@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:216

Back To Top