skip to Main Content

Soci treballador de Coopdemà, forma part del departament econòmic i financer, treballa principalment en tasques vinculades a la comptabilitat i la fiscalitat per les diferents formes jurídiques de l’ESS. També s’encarrega de l’assessorament des de la proximitat i l’acompanyament integral dels projectes.

Dintre de la cooperativa participa de la comissió de gestió econòmica i pressupostària.

Col·labora amb el departament Comptable i Fiscal de Talaia Estudis Projectes i Serveis (gestoria especialitzada en el Tercer Sector).

Correu-e: inigo@coopdema.cat

Telèfon: 932.640.356 Extensió:217

Back To Top